prijsvergelijk informeert

Disclaimer Prijsvergelijk.nl

De inhoud van de door Prijsvergelijk gepubliceerde en samengestelde pagina's is ontleend aan betrouwbaar geachte bronnen. Voor de juistheid en volledigheid van de genoemde feiten, meningen, verwachtingen en uitkomsten staan wij niet in.

Prijsvergelijk stelt consumenten in staat om op eenvoudige wijze de door hen gewenste informatie over specifieke producten of diensten te verkrijgen. Het is de verantwoordelijkheid van de consument om zich er van te vergewissen dat de producten en/of diensten en de leveranciers daarvan voldoen aan de door de betreffende consument te stellen eisen en verlangens. De gebruikers van de website Prijsvergelijk doen dat geheel op eigen risico. Prijsvergelijk aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik maken van of vertrouwen op de door of namens haar verschafte informatie.

De afhandeling van via Prijsvergelijk bij aanbieders gekochte producten of ingediende informatieaanvragen komt geheel voor de verantwoording van de door de bezoeker geselecteerde aanbieder(s).

Links naar andere sites

De sites weergeven als zoekresultaten of sites waarnaar u wordt doorverwezen door Prijsvergelijk zijn ontwikkeld door externe partijen, waar Prijsvergelijk geen invloed op heeft. Deze andere sites kunnen hun eigen cookies naar gebruikers zenden, data verzamelen, of privé informatie vragen.

© Prijsvergelijk B.V. - Alle rechten voorbehouden

Prijsvergelijk.nl maakt gebruik van cookies

Om onze website te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Kies hieronder welke cookies we mogen plaatsen. Onze noodzakelijke cookies verzamelen geen persoonsgegevens en helpen ons de website te verbeteren. Wil je de beste ervaring? Kies dan voor alle cookies. Meer informatie vind je in onze cookie policy.