prijsvergelijk informeert
  • Home
  • Privacy en cookies

Je Privacy & Cookies

Prijsvergelijk.nl neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met privacy [at] prijsvergelijk.nl.

Wie is Prijsvergelijk.nl?

Prijsvergelijk.nl is de besloten vennootschap Prijsvergelijk BV kantoorhoudende te (5341 HS) Oss aan het adres Ridderhof 96, ingeschreven In het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 60214511. Prijsvergelijk.nl is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens door Prijsvergelijk de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt Prijsvergelijk.nl jouw gegevens?

Wij verwerken verschillende gegevens voor verschillende doeleinden. In sommige gevallen zijn wij verantwoordelijke voor de verwerking, in andere gevallen verwerken wij gegevens in opdracht van andere partijen. In deze privacy- en cookieverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, met welk doel wij dat doen, en welke rol wij hierin hebben. Wij raden je aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Doeleinden van verwerking

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Prijsvergelijk.nl persoonsgegevens van jou verwerkt. Daarbij Is telkens aangegeven welke gegevens Prijsvergelijk voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Prijsvergelijk worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Gebruik van persoonsgegevens

Door onze website te gebruiken laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij je daar vooraf toestemming voor heeft gegeven.

Via onze website heb je de mogelijkheid om voor de verschillende producten en diensten een vergelijking te maken en/of over te stappen: energie, autoverzekering, internet & tv, sim-only, mobiele telefonie en zorgverzekering. Voor ieder van deze producten werken wij samen met een externe partner die je aanvraag doorstuurt naar de aangesloten leverancier(s), of zorg voor verlenging van je huidige overeenkomst. Wij hebben hierin uitsluitend een bemiddelende rol.

Bij de genoemde producten en diensten verstrek je jouw gegevens rechtstreeks aan de leverancier, via een geautomatiseerde koppeling. Wij slaan je gegevens niet op en kunnen ze ook niet inzien. Het betreft de volgende gegevens:

  • Naam
  • Geslacht
  • Geboortedatum
  • E-mailadres
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • Betalingsgegevens
  • Gezinssamenstelling

Verstrekking aan derden

Indien je ervoor kiest om diensten of producten af te nemen van één van de leveranciers, verstrek je jouw gegevens rechtstreeks aan de betreffende leverancier via een geautomatiseerde koppeling op onze website. Wij slaan je gegevens niet op en kunnen ze ook niet inzien.

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken indien je hiervoor geen toestemming hebt gegeven, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die je met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is.

Wat zijn jouw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage van persoonsgegevens
Je kunt je eigen persoonsgegevens altijd opvragen bij Prijsvergelijk. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij Prijsvergelijk over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen
Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek, kun je een verzoek hiertoe doen bij Prijsvergelijk. Je kunt verzoeken dat Prijsvergelijk je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking
Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Prijsvergelijk te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar
Als een bepaalde verwerking op grond van het `gerechtvaardigd belang` van Prijsvergelijk of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht
Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van Prijsvergelijk te verkrijgen. Prijsvergelijk zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt.

Toestemming intrekken
In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Prijsvergelijk je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door Prijsvergelijk.nl

Een verzoek kan verstuurd worden naar privacy [at] prijsvergelijk.nl. Prijsvergelijk zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Prijsvergelijk een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Prijsvergelijk je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Cookies

Wat zijn cookies en hoe gebruikt Prijsvergelijk ze?

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van Prijsvergelijk worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: "Apparaat") worden opgeslagen. De cookies die via de website van Prijsvergelijk worden geplaatst, kunnen jouw apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen gaan niet beschadigen. Als we het over `cookies` hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting. Een overzicht van welke cookies onze advertentie partners gebruiken vind je in ons Cookie Statement.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kun je terecht met klachten en vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Prijsvergelijk je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar privacy [at] prijsvergelijk.nl. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop Prijsvergelijk jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar privacy [at] prijsvergelijk.nl. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

Prijsvergelijk.nl maakt gebruik van cookies

Om onze website te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Kies hieronder welke cookies we mogen plaatsen. Onze noodzakelijke cookies verzamelen geen persoonsgegevens en helpen ons de website te verbeteren. Wil je de beste ervaring? Kies dan voor alle cookies. Meer informatie vind je in onze cookie policy.